July 28th, 2006

bw smile

Снова с вопросами по переводу

1. dvojnice - некий музыкальный инструмент
2. turske alije - Гугл дает разные варианты на тему слова "алия"/"алии", но нужного нет. Контекст - эпоха, описываемая в "Мосте на Дрине" Андрича.
3. Priznaj, jer ces u suprotnom guba ogubati.
4. Ne znam da li je zaista ubila naucnika u meni, jer i ovo sto sam napisao hvata na dva veka. - Фразеологическое выражение?
5. Jer zamisli kako bi on mogao postupiti podlo kako bi uradili svi oni poslanici Vatikana tim sto bi ostavio i nekog srpskog pisca i pisca koji velica Cicu ili pisca koji govori o slavnoj srpskoj istoriji sa Vatikanskim granicama Ogulin, Karlobag, Osijek. - Что за Чича? Речь идет о фальсификации сербской истории.

Помогите, пожалуйста. Сегодня сдавать перевод.